Projekty rodinných domů - Archipelag

Zavolejte nám a zeptejte se:
(+ 420) 606 554 555
(+ 420) 733 646 634

Kontakt Jazyky: Jazyky:

Nejčastěji kladené dotazy

Vaše požadavky, připomínky i dotazy jsou pro nás důležité. Snažíme se na ně odpovídat rychle, přesně a s ohledem na všechny aktuální informace. Dotazy nám rovněž přinášejí mnoho nových podnětů pro zkvalitnění našich služeb. Některé z nich se vyskytují stále častěji, a proto je uvádíme v následujících řádcích včetně odpovědí.

Nabízíte typové projekty rodinných domů kanceláře Archipelag - jak tato spolupráce funguje?

Společnost Artinex CZ s. r. o. byla založena v roce 2005 za účelem rozšíření nabídky typových projektů rodinných domů Archipelag do České republiky a na Slovensko. Jsme výhradními zástupci Projekční kanceláře Archipelag pro Českou republiku i Slovensko. Typové projekty rodinných domů z dílny naší partnerské společnosti prezentujeme v naší publikaci DŮM A PROJET a na našich Internetových portálech.

Z vizualizací a dokumentací naší partnerské společnosti pouze vycházíme. Každý projekt, který je objednán naším zákazníkem, je kompletně přepracován do českých norem s ohledem na všechny související zákony a vyhlášky.

Typové projekty rodinných domů, které jsou již připraveny na české normy, jsou stále aktualizovány, doplňovány a kontrolovány podle požadavků nového stavebního zákona a souvisejících předpisů.

Líbí se nám jeden z vašich typových projektů rodinných domů, potřebovali bychom však zrcadlové provedení, je to možné?

Každý projekt rodinného domu z naší nabídky je možné objednat i v zrcadlovém provedení. Tato služba není zpoplatněna, což znamená, že cena projektu zůstává stejná jak v normálním, tak v zrcadlovém provedení. Zrcadlovou verzi vybraného projektu rodinného domu je možné si prohlédnout přímo u projektu na našem Internetovém portále.

Nabízíte zjednodušený projekt - co obsahuje, k čemu slouží a jak je tato služba zpoplatněna?

Náš zjednodušený projekt rodinného domu je zjednodušenou projektovou dokumentací, která obsahuje půdorysy nadzemních podlaží, řez a pohledy vybraného rodinného domu.

Je výborným pomocníkem pro další rozhodování o výběru projektu, pro první kontakt se stavebními a obecními úřady ve věci schválení uvažované výstavby rodinného domu, pro zahájení územního řízení, při žádostech o úvěr na financování stavby domu, pro ověření vhodnosti vybraného domu na konkrétní pozemek, pro oslovení stavebních společností za účelem vypracování cenové nabídky na výstavbu rodinného domu, apod.

Zjednodušený projekt rodinného domu získáte za pouhých Kč 159,- včetně DPH a k němu ZDARMA katalog rodinných domů DŮM A PROJEKT 2008, multimediální CD-ROM a speciální BONUS v podobě vrácení ceny zjednodušeného projektu při objednání kompletní projektové dokumentace rodinného domu.

Více se o našem zjednodušeném projektu dozvíte pod odkazem:

ZJEDNODUŠENÝ PROJEKT

Co obsahuje projektová dokumentace, kterou od vás obdržíme?

Projektová dokumentace, kterou obdržíte v praktickém kufříku, je dokumentací sloužící k vyřízení stavebního povolení (rodinné domy se zastavěnou plochou nad 150 m2), popř. ohlášení (rodinné domy se zastavěnou plochou do 150 m2). Je třeba ji doplnit o projekt osazení na konkrétní pozemek a napojení na inženýrské sítě, popř. další náležitosti stanovené příslušným stavebním úřadem a dotčenými orgány. Při osazování je nutné posoudit specifické vlastnosti pozemku, např. zvýšený výskyt radonu, poddolované území, atd. Projektová dokumentace neobsahuje projekt hromosvodu (rovněž nutné posoudit specifické vlastnosti pozemku).

Pro stavební úřad jsou určena tři paré oražená autorizovaným inženýrem a osvědčení o autorizaci, která jsou přiložena k dokumentaci. Zbylá dvě paré bez oražení autorizovaným inženýrem jsou určena pro potřeby investora.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že se nejedná o realizační projektovou dokumentaci. Specifické detaily je tedy nutné řešit vypracováním realizačního projektu rodinného domu na náklady investora nebo konzultacemi s odbornými firmami v průběhu výstavby.

Typový projekt rodinného domu, který si objednáte od naší společnosti, obsahuje:

 • průvodní zpráva;
 • souhrnná technická zpráva;
 • dokumentace objektu;
 • statické posouzení;
 • požárně bezpečnostní řešení;
 • řešení elektroinstalace;
 • řešení zdravotechniky;
 • řešení ústředního topení;
 • řešení centrálního vysavače.

Podbrobnosti k obsahu naší typové projektové dokumentace najdete pod odkazem:

Obsah typové projektové dokumentace společnosti Artinex CZ s. r. o.

Jaká je dodací lhůta typové projektové dokumentace rodinného domu?

Dodací lhůta naší typové projektové dokumentace rodinného domu (bez úprav) je do 30 dní (v závislosti na časových možnostech a kapacitách v aktuálním okamžiku objednání projektu).

Pokud se jedná o projekt rodinného domu, který je novinkou nebo není přepracován na české normy je lhůta pro dodání typové projektové dokumentace 45 dní a více v závislosti na časových možnostech a kapacitách v aktuálním okamžiku objednání projektu.

Informaci o lhůtě dodání najdete u každého typového projektu rodinného domu z naší nabídky. Bližší informace rádi poskytneme telefonicky nebo elektronickou poštou.

Dodací lhůta běží od okamžiku přijetí zálohy na objednaný projekt rodinného domu na náš účet. Potvrzení přijetí zálohy zasíláme elektronickou poštou s informací o předběžném termínu dodání.

Jaké úpravy lze v typovém projektu provádět, jaká je cena úprav a dodací lhůta projektu rodinného domu včetně úprav?

Úpravy typových projektů rodinných domů z naší nabídky jsou možné. Změny, které lze provádět bez souhlasu autora naleznete pod odkazem:

Úpravy typových projektů rodinných domů Archipelag

Ostatní úpravy v typové projektové dokumentace lze provádět pouze se souhlasem autora. Na požádání vystavujeme písemný souhlas s provedením specifikovaných změn.

O úpravy projektu můžete požádat přímo naši kancelář, spolupracující partnerské firmy nebo autorizovanou projekční kancelář, která nemusí být naším partnerem. Cena za úpravy typového projektu rodinného domu se stanovuje individuálně dle rozsahu a časové náročnosti (sdělíme ji samozřejmě předem a zákazník se poté může rozhodnout). Dodací lhůta projektu rodinného domu s úpravami se rovněž odvíjí dle rozsahu změn požadavaných zákazníkem.

Jak postupovat při objednání vybraného projektu rodinného domu?

V případě, že jste rozhodnuti pro konkrétní projekt rodinného domu z naší nabídky, můžete pro jeho objednání využít jednu z následujících možností:

 • objednávkový formulář na našem Internetovém portále umístěný u každého projektu rodinného domu v menu "Objednat projekt";
 • objednávkový formulář, který je součástí Ceníku našeho nového vydání publikace DŮM A PROJEKT (číslo 1/2009);
 • objednávkový formulář, o který si můžete zažádat telefonicky na číslo 558 711 632 begin_of_the_skype_highlighting 558 711 632 end_of_the_skype_highlighting;
 • objednávkový formulář, o který si můžete zažádat faxem na čísle 558 711 664 begin_of_the_skype_highlighting 558 711 664 end_of_the_skype_highlighting;
 • objednávkový formulář, o který si můžete zažádat elektronickou poštou.

Podrobnosti a bližší informace k zakoupení naší projektové dokumentace naleznete pod odkazem:

Jak zakoupit projekt?

Ke každé vystavené objednávce je přiděleno zákaznické číslo, které je zároveň variabilním symbolem pro úhradu zálohy na projekt.

Po vyplnění a podepsání objednávky projektu rodinného domu je možné okamžitě uhradit zálohu. Po jejím přijetí na náš účet je z naší strany odesláno elektronickou poštou potvrzení o jejím obdržení s informací o předběžném termínu dodání.

Doplatek ceny projektu se hradí při převzetí kompletní projektové dokumentace.

Dodáváte typové projekty rodinných domů také v digitální podobě?

Objednaný typový projekt rodinného domu od nás obdržíte v rozsahu pěti paré v tištěné podobě. Tři paré jsou oražena autorizovaným inženýrem pro potřeby jednání s příslušnými úřady a dvě paré jsou pro osobní potřebu investora.

Z důvodu ochrany autorských práv a zamezení zneužití či neoprávněnému šíření digitální podoby našich typových projektů rodinných domů neposkytujeme. Pokud potřebujete provést ve vybraném projektu rodinného domu změny, je možné o ně požádat naši kancelář nebo smluvní partnerské společnosti nebo udělíme souhlas pro provedení úprav pro projekční kancelář, která je bude provádět.

Jaká je orientační cena "na klíč" vybraného rodinného domu a co obsahuje?

Orientační cenu "na klíč" naleznete u příslušného rodinného domu ihned pod cenou projektové dokumentace. Je uváděna bez zákonné výše DPH.

Jedná se orientační ceny kalkulované softwarovým programem pro naceňování novostaveb. Nezahrnují cenovou hladinu jednotlivých lokalit a změny cen stavebních materiálů v průběhu roku.

Bližší informace o položkách, se kterými je v cenách kalkulováno, naleznete pod odkazem:

Orientační ceny "na klíč"

Je možné při výstavbě použít jiné stavební materiály než ty, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci rodinného domu?

Stavební materiály použité v našich projektových dokumentacích rodinných domů plně odpovídají příslušným normám a požadavkům na výstavby. Jedná se o materiály špičkových výrobců, jejichž výrobky jsou zárukou kvality. Při použití těchto doporučených stavebních materiálů nemusíte mít žádné obavy ze stavby, protože budou dodrženy všechny požadované vlastnosti.

Pokud se rozhodnete změnit doporučené materiály, doporučujeme konzultaci se stavební firmou, která bude zajišťovat realizaci rodinného domu. Pokud budou dodrženy všechny potřebné normy a požadavky na materiál, je možné rodinný dům stavět z jiných, než doporučených, stavebních materiálů.

Je možné shlédnout realizaci vybraného rodinného domu?

Většina realizací našich rodinných domů je prozatím k vidění pouze v zahraničí, tj. v Polsku. Některé z nich je možné shlédnout pod odkazem:

Realizace projektů rodinných domů Archipelag

V České republice se již několik realizací dokončuje a pokud budou investoři souhlasit, zveřejníme je na našem Internetovém portále, jakmile budou k dispozici fotografie hotových rodinných domů.

Vyhledávání v textu: