Projekty rodinných domů - Archipelag

Zavolejte nám a zeptejte se:
(+ 420) 606 554 555
(+ 420) 733 646 634

Kontakt Jazyky: Jazyky:

Úpravy typových projektů

Nabídka typových projektů rodinných domů Archipelag je velmi rozsáhlá. Autoři projektů a architekti vycházejí při jejich tvorbě z požadavků a potřeb budoucích stavebníků a snaží se skloubit optimální využití vnitřních prostor, funkčnost i atraktivní vzhled rodinného domu.

I přes skutečnost, že typové projekty počítají s maximální efektivitou pro využívání rodinného domu, mají investoři odlišné požadavky a představy. To znamená, že vybraný projekt rodinného domu vyhovuje s menšími či většími úpravami.

Naše společnost je připravena vyhovět svým zákazníkům v oblasti změn a úprav typových projektů, pokud jsou možné ze stavebního a architektonického hlediska.

Pro lepší orientaci uvádíme změny, které lze provést v našem typovém projektu rodinného domu bez souhlasu autora:

 • navržení jiných materiálů pro konstrukci stavby (zdi, stropy) pod podmínkou dodržení požadavků konstrukce, tepelné ochrany stavby a její elevace;
 • úpravy rozměrů základů v důsledku přizpůsobení objektu půdním podmínkám;
 • úpravy rozměrů profilů nebo rozestavení prvků střešní vazby v důsledku přizpůsobení objekt sněhovým a povětrnostním podmínkám;
 • úpravy druhu stropů (při dodržení systému konstrukce);
 • úpravy vrstev vnějších stěn (při dodržení přípustného součinitele tepelného prostupu);
 • změny úhlu sklonu střechy do 5o (je třeba brát v úvahu nosnost prvků střešní vazby);
 • úpravy vodovodní a kanalizační instalace, plynové a elektrické instalace, instalace ústředního vytápění (při dodržení platných norem);
 • změny dokončovacích materiálů: podlahy, omítky, střešní krytina, tepelná a protivlhkostní izolace (při dodržení nezbytných parametrů odolnosti - zvláště pak v případě změn střešní krytiny - a také parametrů prostupu tepla);
 • úpravy funkčního řešení vnitřních prostor budovy, přemístění nebo odstranění dělících stěn;
 • změny umístění, počtu a tvaru oken a dveří;
 • přidání částečného nebo celkového podsklepení budovy při zachování úrovně podlahy přízemí ve výšce, která nepřesahuje 50 cm nad úroveň projektovaného terénu.

Všechny výše uvedené změny je možné doložit v příloze k typovému projektu nebo je zanést do originálu projektu červenou barvou, popř. stálou grafickou technikou. Uskutečněné úpravy musí být podepsány oprávněnou osobou, která je provedla. Změny, které nejsou součástí výše uvedeného seznamu, se mohou provádět pouze se souhlasem autora projektu. Tento souhlas vystavujeme na požádání.

Pokud jste si vybrali z naší nabídky typových projektů rodinných domů a potřebujete úpravy, můžete se obrátit na naši hlavní kancelář v Českém Těšíně. Veškeré kontakty naleznete pod odkazem:

Kontakty

Požadované úpravy a představy investora předáváme do projekce k vyjádření a posouzení.

Ceny za úpravy se stanovují individuálně dle časové náročnosti a pracnosti.

Provádění změn a úprav je rovněž závislé na časových a kapacitních možnostech naší projekce.

Pokud upřednostňujete osobní návštěvu kanceláře v lokalitě případné výstavby, můžete se obrátit na naše spolupracující partnerské společnosti, kde se vám budou věnovat špičkoví odborníci. Seznam našich spolupracujících kanceláří naleznete pod odkazem:

Spolupracující firmy

Máte vybrán projekt rodinného domu právě z naší nabídky? Neváhejte a kontaktujte nás. Jsme připraveni odpovědět na všechny případné dotazy.

Redakce Artinex CZ s. r.o.

Vyhledávání v textu: